Odstoupení od kupní smlouvy

Jak odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů v internetovém obchodě Design-Planet.cz

Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Kupující spotřebitel: Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plněnísmlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Adresa pro zaslání zboží při odstoupení od kupní smlouvy:

Jiří Klika, Design-Planet.cz, Ant. Barcala 1370/34, České Budějovice, 37005.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář ZDE.